Zvýšení nájemného

Dotaz:

Dobrý den, může pronajímatel zvýšit nájemné podle zákonem stanovených podmínek k 1. lednu a potom ještě zvýšit nájemné o inflaci?

Odpověď:

Pronajímatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvýšení nájemného z bytu, jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně počínaje 1. lednem 2007 a následně vždy k 1. lednu, popřípadě později, avšak nikoliv zpětně za období, které uplynulo od 1. ledna daného roku, pokud se s nájemcem na změně nájemného nedohodne jinak. Zvyšování je dle shora uvedeného zákona možné pouze v letech 2007-2010; po datu 31.12.2010 bude nájemné dále možné zvýšit opět pouze dohodou smluvních stran.

Pro uplatnění jednostranného zvýšení nájemného za období 1. leden 2009 – 31. prosinec 2009 platí sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb.

Pokud byste ve svém e-mailu uvedla stávající částku nájemného měsíčně a výměru započtené podlahové plochy Vašeho bytu, mohli bychom Vám maximální zvýšení nájemného pro příští kalendářní rok přesně spočíst tak, abyste si mohla správnost postupu Vašeho pronajímatele ověřit. Stejně tak je možné si příslušnou možnou maximální výši nájemného ověřit na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, na tzv. kalkulačce pro jednostranné zvýšení nájemného v roce 2009.

Pokud se týče dalšího prověření správnosti postupu Vašeho pronajímatele, je nutné dále zodpovědět otázku, zda Vám pronajímatel zvýšení oznámil včas a předepsaným způsobem. Pro Vaši informaci – je tak povinen učinit písemně a ve lhůtě nejméně tři měsíce před zvýšením, tj. pro zvýšení nájemného od 1. ledna 2009 tedy musí být zvýšení oznámeno nejpozději do 30. září 2008. Pokud Vám pronajímatel navýšení oznámil až po tomto datu, ledna se zvýšení ještě týkat nebude; bylo by možné zvýšit nájemné až od února nebo měsíců následujících.

Z této sumarizace tedy vyplývá, že svým jednostranným rozhodnutím je pronajímatel skutečně oprávněn za přesně stanovených podmínek nájemné pouze jedenkrát ročně. Pokud by došlo ke druhému zvýšení nájemného pro tentýž kalendářní rok, bylo by tak (za předpokladu, že se jedná o nájemné regulované) možné učinit již pouze dohodou, s níž byste Vy jako nájemce musela vyslovit souhlas. Za předpokladu, že s dalším zvýšením nájemného „o inflaci“ nebudete souhlasit, pronajímatel není oprávněn na Vás placení zvýšeného nájemného vyžadovat.