Nárok na ranní směny

Dotaz klientky:

Jsem zaměstnána jako prodavačka potravin a jsem svobodná matka s dcerou. Chtěla jsem se zeptat, zda-li mám nárok požadovat od zaměstnavatele, aby mi umožnil jen ranní směny.

Dle § 241 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

Dle § 241 odst. 2 zákoníku práce požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let o kratší pracovní dobu nebo o jinou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

S ohledem na shora uvedené je tedy Váš zaměstnavatel povinen vyhovět Vaší žádosti a na Vámi požadovanou směnu Vás přesunout. Bylo by vhodné předat tuto žádost zaměstnavateli písemně, a to pro případ nutnosti obrátit se později na příslušný inspektorát práce.

V případě, že zaměstnavatel Vaší žádosti nevyhoví, je možné se dle zákona o inspekci práci obrátit na místně příslušný inspektorát práce (místní příslušnost se řídí místem činnosti kontrolované osoby tzn. místem podnikání, sídlem či bydlištěm zaměstnavatele), a to podnětem, ke kterému připojíte Vaši žádost o změnu příslušné směny a upozorníte na skutečnost, že Váš zaměstnavatel neplní povinnost dle § 241 zákoníku práce.

Příslušný inspektorát práce je dle zákona o inspekci povinen provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů o zaměstnání zaměstnankyň pečujících o děti a reagovat tak na Váš podnět.

Doporučujeme:

  1. sepsat žádost o přeložení na Vámi požadovanou směnu a předat ji zaměstnavateli,
     
  2. pokud zaměstnavatel Vaší žádosti nevyhoví, podat písemný podnět k místně příslušnému inspektorátu práce.