Přehled hlavních problémů

 

 1. exekuce zabavením věci (zpravidla nemovitosti)ne¬poměrně vyšší hodnoty než je dluh i s náklady exekuce
   
 2. prodej movitých věcí navzdory tomu, ze je podána vylučovací žaloba, aniž by se vyčkalo na rozhodnutí soudu
   
 3. odvoz movitých věcí -vybavení bytu- při exekuci vyklizením z bytu (nejde o peněžité plnění) i když nejsou dány zákonné podmínky
   
 4. absence právní úpravy přesných práv a povinností schovatele takto odvezených movitých věcí (např. věci jsou odváženy do jiného města, schovatel nekomunikuje s povinným ohledne vyzvednutí věcí, nejsou upraveny náklady úschovy, součinnost schovatele, jeho odpovědnost za věci apod.)
   
 5. při srážkách ze mzdy lze obejit ustanovení o základní částce (kterou nelze srazit) tím, že se provede přikázání pohledávky z účtu povinného, na který je mu mzdy zasílána (nepropojenost legislativy)
   
 6. propadná subjektivní lhůta pro zahájení kárného řízení s exekutorem je nedůvodně krátká (3 měsíce, u advokátů např. jde o dvojnásobek)
   
 7. po vymožení vysoké pohledávky někteří exekutoři otálí s podáním návrhu na rozvrh k soudu kvůli úročení výtěžku na svém účtu
   
 8. někteří exekutoři protiprávně provozují pobočky (mj. se to promítá do zvýšení nákladů exekuce)
   
 9. většinu exekuci v terénu fakticky provádí vykonavatele bez potřebných kvalifikačních předpokladů
   
 10. dozor ministerstva spravedlnosti nefunguje – při šetření stížnosti nechá vyjádřit pouze exekutora a nikoli stěžovatele
   
 11. dochází k tomu, že náklady exekuce jsou vyčísleny chybně (zpravidla ve prospěch exekutorů)
   
 12. ukazuje se, ze lhůta pro podání námitek proti nákladům exekuce je v praxi krátká (3 dny)
   
 13. dochází k zabavování movitých věcí třetích osob, které jsou zjevně v jejich vlastnictví (často je tak vytvořen tlak, aby -namísto zdlouhavého řízení o vylučovací žalobě- uhradili dluh za povinného)
   
 14. dochází k záměně osob (nedbalé identifikaci)
   
 15. dochází k podhodnocování cen movitých věcí a nemovitostí při jejich prodeji.