Plíseň v bytě a nájemní smlouva na dobu určitou

Dotaz klienta:

Jsem v 37týdnu těhotenství a nejen já, ale i syn máme alergii na plíseň. Bydlíme v pronajatém bytě, kde je všude plíseň. Když jsme se stěhovali, tak nikde nebyla vidět. Po krátké době se začala ukazovat a majitelka mi říkala, že je to moje chyba, že špatně větrám. Plíseň se stále vrací, i když jsme zkoušeli vše možné, abychom jí zlikvidovali. Už jsme byli nuceni vyházet i nábytek, koberce, atd. Ale majitelka pořád nereaguje. Plíseň je na zdech, oknech, všude. Připravuji se na příchod miminka a z hrůzou jsme zjistili, že plíseň se šíří dál. Doktorka už mne upozornila, že tam miminko ani my nemůžeme bydlet. Smlouva nám končí k 31.12.2008. Měli jsme ji jenom prodlouženou o 4 měsíce (na dobu určitou). Na radu všech, ale hlavně dětské lékařky jsme si našli jiný podnájem bez plísní, ale majitelka bytu s plísní nás nechce pustit. I když jsem ji prosila, že je to kvůli zdravotním problémům. Nereaguje. Můžete mi prosím poradit. Nevíme jak dál.

Možností, která ve Vašem případě přichází v úvahu je skončení nájmu uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Tj. jak jste psala, nájemní smlouvu máte uzavřenu do 31.12.2008, po tomto datu Vás pronajímatel nesmí nutit v bytě setrvávat, jelikož jde o zcela platný a regulérní důvod ukončení nájemní smlouvy. V případě, že byste v bytě i po tomto datu zůstala, nájemní poměr by se mlčky obnovil za týchž podmínek, za jakých byl sjednán původně, tj. zase na 4 měsíce. To ovšem v případě, že by proti tomuto Vašemu postupu (tedy setrvání v bytě) nepodal pronajímatel návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu.

Způsobem, který lze uplatnit v případě, že je pronajímatel ochoten k takovému skončení, je písemná dohoda mezi Vámi jako nájemcem a pronajímatelem. Jde však o způsob, kdy musí být vůle obou stran na takovém ukončení, což ve Vašem případě pravděpodobné nejspíš není, jak jste uváděla ve svém dotazu.

Poslední možností, která přichází do úvahy, je písemná výpověď, tento způsob je ale již v této fázi pro Vás značně nevýhodný, jelikož zákonem určená výpovědní lhůta je tříměsíční a to není lhůta, která by ve Vašem případě přicházela do úvahy, jelikož máte zájem na tom, aby byla Vaše situace vyřešena co možná nejrychleji.

Možnost, která přichází v souvislosti s Vaším případem do úvahy, je i uplatnění práva na slevu z nájemného. V případě, že pronajímatel přes upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání.

Může jít o závady na bytu nebo domě, to znamená i jeho zařízení, a musí jít o závady trvající, což plíseň v bytě dle platné judikatury je.

Právo na slevu z nájemného je nutno uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Forma tohoto oznámení není předepsána, tudíž může se tak stát i ústně, my ovšem doporučujeme formu písemnou.

Závěr:
Doporučujeme:

  1. písemně požádat pronajímatele o slevu z nájemného z důvodu závady v bytě, která dlouhodobě zhoršuje jeho užívání,
     
  2. počkat do 31.12.2008, kdy dojde k ukončení nájemní smlouvy uplynutím doby, na kterou byla uzavřela, a z bytu se odstěhovat.