Odpor proti trestnímu příkazu

Odpor proti trestnímu příkazu je řádný opravný prostředek a může jej podat pouze státní zástupce a obviněný ( v jeho prospěch též zákonný zástupce a osoby blízké). Odpor se podává do 8 dnů po doručení trestního příkazu, a to u soudu, který jej vydal. Práva podat odpor se lze po doručení trestního příkazu vzdát, podaný odpor však nelze vzít zpět. Odpor nemusí být odůvodněn. Je-li odpor včas podán, trestní příkaz se tím automaticky ruší a soud ve věci nařídí hlavní líčení. V tomto hlavním líčení pak samosoudce není vázán právní kvalifikací skutku ani výměrou trestu obsaženými v trestním příkazu.