Náhradní byt

Náhradním bytem je byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti.

Skončí-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele, jelikož tento:
- potřebuje byt pro sebe, manžela, své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence, nebo
- jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něj bude pracovat, nebo
- nelze-li byt užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravu, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat, nebo
- jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti, má nájemce právo na náhradní byt, který je dle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit, tj. přiměřený náhradní byt.

Otázka přiměřenosti bytu se řeší až v řízení exekučním, pokud nedojde k dohodě a nájemce se do nabízeného či jiného náhradního bytu nepřestěhuje dobrovolně. V zásadě se má jednat o byt, který přibližně odpovídá vyklizovanému bytu svojí velikostí, počtem místností, výší nájemného a vždy se musí jednat o byt v dané obci (v hlavním městě Praze na celém území obce Prahy – nezáleží na konkrétním pražském obvodu). Náhradní byt však nemusí být za regulované nájemné.

Soud může rozhodnout, že z důvodů zvláštního zřetele hodných, má nájemce právo na náhradní byt o menší podlahové ploše, nižší kvalitě a méně vybavený, popřípadě i byt mimo obec, než je vyklizovaný byt, nebo právo na náhradní ubytování.