Jak a kde podat trestní oznámení

Písemné trestní oznámení musí obsahovat tyto údaje:
• kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno
• kdo jej činí
• které věci se týká a co sleduje
• datum a podpis

V případě ústního podání budete dotazování
• na okolnosti, za nichž byl čin spáchán
• na osobní poměry toho, na něhož se oznámení podává
• na důkazy k případu
• na výši škody způsobenou oznámeným činem

Je-li oznamovatel zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut též o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody.

Seznam státních zastupitelství: http://portal.justice.cz/justice2/uvod/StatniZast.aspx