Disclaimer

Disclaimer:

 Ačkoliv obsahu informací publikovaných v tomto Balíčku právní pomoci jsme věnovali nejvyšší možnou pozornost, mají informace zde obsažené pouze informativní charakter. IuRe neodpovídá za správnost a úplnost informací, zejména ne takových, které byly převzaty z externích zdrojů, za jejich přesnost, včasnost ani úplnost, za důsledky spoléhání na tyto informace, ani za škodu eventuálně vzniklou v důsledku použití informací.

Publikované vzory a praktické návody mají charakter obecných doporučení a nepokrývají všechny v praxi myslitelné případy. V případě použití vzoru podání z tohoto Balíčku právní pomoci bez konzultace s advokátem či právníkem, IuRe negarantuje správnost daného postupu v jednotlivém konkrétním případě. Informace zde poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy a legislativních prací k 1.1.2009.

 Autorskoprávní licence Creative Commons:

1.Obsah této publikace chráněný autorskými právy lze volně užít, avšak pouze pro nekomerční účely.

 2. Při použití informací nebo při jejich další publikaci uvádějte prosím vždy autora - Iuridicum Remedium, o.s.

 3. Pokud obsah chráněný autorským prácem užíváte či z něj vycházíte, může být výsledné dílo šířeno pouze podle stejné licence, tedy CC licence.

 4. O použití díla informujte autora pomocí e-mailu iure@iure.org či jinak dle kontaktních údajů.