Co dělat při exekuci – základní rady

 1. zaslat stížnost na exekutorskou komoru, ministerstvo spravedlnosti (odbor dohledu a stížností) a osvědčilo se i předsedovi okresního soudu, který má sídlo v obvodu tohoto soudu nebo soudu, který jej exekucí pověřit
   
 2. v případě podezření na trestný čin podat trestní oznámení, nejlépe písemně a na příslušné státní zastupitelství
   
 3. hlídat si lhůty: nejdůležitějšími jsou - osmidenní lhůta pro uplatnění námitek proti rozhodnutí o nákladech exekuce, tříměsíční lhůta pro zahájení kárného řízení s exekutorem od doby, kdy se kárný žalobce dozvěděl o kárném provinění, nejdéle však roční lhůta od samotného kárného provinění
   
 4. vše vyřizovat písemně, ponechávat si doklady o zaslání, zajistit důkazy (listiny, zajistit svědky, pořídit fotografie, vyžadovat záznamy, kde je to možné)
   
 5. pomoci systémovým změnám - současnosti se projednává novela exekučního řádu – obracejte se na ministerstvo spravedlnosti a poté na poslance a senátory, aby podpořili zvýšení a zefektivnění dozoru nad exekutory