Bytové náhrady

Podle § 712 občanského zákoníku jsou bytovými náhradami náhradní byt a náhradní ubytování. Zákon nestanoví, kdo je povinen bytovou náhradu zajistit. Může si ji zajistit sama osoba, která má byt vyklidit, ale lze požádat o zajištění bytové náhrady i obec. Nejčastěji však musí bytovou náhradu zajistit osoba, která má na vyklizení bytu zájem, neboť bývalý nájemce se není povinen z bytu vystěhovat a byt vyklidit, dokud pro něj není odpovídající bytová náhrada zajištěna. Společní nájemníci však mají nárok pouze na jednu bytovou náhradu. Za zajištění bytové náhrady se považuje například: nájemní smlouva ve prospěch třetí osoby, potvrzení pronajímatele bytu, resp. pokoje v ubytovně, že konkrétní náhrada je zajištěna, apod. Z časového hlediska je u bytových náhrad splněna jen za předpokladu, je-li náhrada zajištěna na dobu neurčitou.