O projektu "Právem na straně znevýhodněných – v jednotlivých případech bezpráví a při iniciování systémových změn"

Informace zde poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy a legislativních prací k 1. 1. 2009. Vzory a informace nejsou aktualizovány. Aktualizace probíhá v závislosti na kapacitách organizace.

 

 

Cílem projektu je zajistit profesionální bezplatnou právní pomoc lidem, kteří jsou sociálně znevýhodněni a nemají možnost právní obrany, v případech porušení nebo ohrožení lidských práv. Cílem projektu jsou rovněž systémové změny v právní úpravě či praxi orgánů veřejné správy, které umožňují či přímo představují porušování práv těchto osob.

 
Projekt je generálně zaměřen na pomoc osobám různě sociálně znevýhodněným (věkem, etnikem, postižením, sociálním statusem, aj.), které nejsou schopny si hradit komerční právní pomoc a v jeho problému je spatřován prvek veřejného zájmu, tj. nesprávný postup pochybení orgánů veřejné správy (včetně nečinnosti) či mimořádně intenzivní protiprávní jednání druhé, silnější, strany z důvodu sociálního znevýhodnění konkrétní osoby.
 
Projekt byl realizován v období 1. 7. 2008 až 30. 6. 2010 a je tedy již ukončen. Není tedy již možné Vám v rámci projektu poskytnout přímou právní pomoc. Doufáme, že informace na těchto stránkách Vám dobře poslouží i po ukončení projektu.